Obsługa Klienta

Infolinia:

 

 +48 509 392 914

 czynna od pn do pt

od godz. 8 do 16

E-mail: sklep@baloon.pl
 

Regulamin

 

regulamin sklepu internetowego baloon.pl |słownik pojęć | postanowienia ogólne | jakość towarów|składanie zamówień|koszty transportu | zwrot i wymiana towaru | formy płatności | zwrot należności za zwrócone produktydokumenty sprzedaży | ochrona prywatności | reklamacje| postanowienia końcowe |

§ 1. Regulamin sklepu internetowego baloon.pl

Sklep internetowy baloon.pl prowadzony jest przez firmę AMJ Alicja Januszkiewicz z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 50/2 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 8942678284, REGON:021757907.


§ 2. Słownik pojęć

1.  Sprzedawca – AMJ Alicja Januszkiewicz z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 50/2.

2.  Sklep -  serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www: baloon.pl, za pośrednictwem, którego Kupujący może składać zamówienia.

3.  Kupujący- każdy podmiot składający zamówienia w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).

4.   Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego).

5.   Regulamin – niniejszy regulamin.

6.   Towar – produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

7.   Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

 

§  3. Postanowienia ogólne

1.  Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu, obowiązujące na terenie Polski.

2.   Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.

3.   Ceny produktów prezentowanych w Sklepie:

zawieraj podatek VAT i podawane są w złotych polskich,

nie zawierają kosztów dostawy.

4.  Informacje dotyczące poszczególnych Towarów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksy Cywilnego. Katalog Towarów Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


§  4. Jakość Towarów

1. Wszystkie Towary są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta.

2. Za opony pełnowartościowe uważa się, zgodnie z Polską Normą PN-C-94300-7:1997P Ogumienie – Pakowanie, przechowywanie i transport, opony nie starsze niż 36 miesięcy od daty produkcji.

3.  W celu spełnienia oczekiwań Klientów Sklep sprzedaje opony nie starsze niż 24 miesiące od daty produkcji.

4.  Opony starsze niż 24 miesiące od daty produkcji będą wyraźnie opisane.

5.  Stosownie do obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca obowiązany jest do zapewnienia zgodności Towarów z umową. Obowiązek powyższy oznacza konieczność dostarczenia Towarów wolnych od wad fizycznych oraz prawnych. 


§  5. Składanie zamówień

1.  Sprzedawca umożliwia składanie zamówień:

Za pośrednictwem Sklepu internetowego poprzez wypełnienie Formularza,

Telefonicznie: nr tel:509392914,

-   Pocztą elektroniczną: sklep@baloon.pl.

2. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrane Towary do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

3.  Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje automatyczny e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym baloon.pl.

4.  Zamówienia złożone w godzinach nocnych oraz w dni wolne nie gwarantują rezerwacji Towaru w magazynie do momentu potwierdzenia realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.

5.  Automatyczne przyjęcie Zamówienia nie jest równoznaczne z potwierdzeniem jego realizacji.

6.  W ciągu 48 godzin od momentu złożenia Zamówienia przez Kupującego (dotyczy Zamówień złożonych od poniedziałku do piątku do godziny 16), Kupujący otrzyma informację telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji.

7.  Pracownik Sklepu ostatecznie potwierdza dostępność Towarów w trakcie rozmowy telefonicznej lub za pomocą poczty e-mail. Stany magazynowe są aktualizowane trzy razy w ciągu doby.

8.  Kupujący może modyfikować treść Zamówienia do czasu, gdy Towar nie został wysłany. W celu dokonania zmian w Zamówieniu należy skontaktować się z pracownikiem Sklepu telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.

9.  Z uwagi na fakt, iż Towary przedstawione na stronie Sklepu internetowego www.baloon.pl nie stanowią oferty w rozumieniu prawa, nie możemy zagwarantować dostępności wszystkich Towarów znajdujących się na stronie Sklepu internetowego www.baloon.pl.

10. Oferta przedstawiona na stronie Sklepu internetowego www.baloon.pl podlega realizacji tylko na terenie Polski. Nie wysyłamy Zamówień za granicę.

  11. Po zrealizowaniu zamówienia Kupujący otrzymuje dokument sprzedaży w formacie PDF na adres mailowy podany w zamówieniu

 

§ 6. KOSZTY TRANSPORTU

1) Koszt transportu 4szt opon ponosi sklep internetowy baloon.pl.

2) Oferta jest ważna na terenie Polski. Nie wysyłamy towaru za granicę.

3) Koszt transportu poniżej 4szt opon wynosi 25zł brutto.

§ 7. ZWROT I WYMIANA TOWARU

1.  Kupujący mający status Konsumenta może bez podania przyczyny dokonać zwrotu zakupionego Towaru składając stosowane oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia jego otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem.

2. Towar używany nie podlega zwrotowi.

3. Towar montowany nie podlega zwrotowi.

4. Zwrot Towaru możliwy jest tylko w przypadku nienaruszonych etykiet.

5. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości równej opłacie za nadanie przesyłki kurierem lub za pomocą innego środka, wybranego przez Konsumenta.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.


                                                § 8. FORMY PŁATNOŚCI

Należność za dostarczone produkty mogą Państwo uregulować:

1) Kurierowi z chwilą dostarczenia przesyłki. (Opłata za pobranie 5 PLN)

2) Kartami płatniczymi Visa, MasterCard za pośrednictwem eCard S.A. - w momencie zaakceptowania transakcji przez kupującego środki są blokowane na jego koncie i pozostają tam do momentu zaakceptowania płatności przez sklep baloon.pl, która następuje w momencie realizacji zamówienia.

3) W formie przedpłaty na nasze konto na podstawie faktury pro-forma:

               AMJ Alicja Januszkiewicz
               ul. Krakowska 50/2
               50-425 Wrocław

               PKO Bank Polski  42 1020 5242 0000 2802 0308 6147

4) W formie e-przelewu

§ 9. ZWROT NALEŻNOŚCI ZA ZWRÓCONE PRODUKTY

Przekazanie należności za zwrócone produkty nastąpi w ciągu czternastu dni od daty ich zwrotu do wskazanego przez nas magazynu i potwierdzenia nieuszkodzenia przesyłki. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

W przypadku dokonania płatności przelewem zwrot zostanie dokonany na rachunek klienta.

Jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej zwrot zostanie dokonany na kartę.


§ 10. DOKUMENTY SPRZEDAŻY

1) Dowodem zakupu oraz potwierdzeniem zapłaty (w przypadku płatności kurierowi) jest kopia listu przewozowego doręczona wraz z przesyłką.

2) Paragon lub faktura VAT są wysyłane automatycznie przez Internet na Państwa adres mailowy po doręczeniu towaru (prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi przy podawaniu danych teleadresowych w formularzu zamówienia).

3) Istnieje możliwość wysłania tradycyjnej faktury pocztą. W takim przypadku prosimy o wyraźne zaznaczenie takiego oczekiwania w zamówieniu. Jednak zapewniamy, że do celów sprawozdawczych i podatkowych wystarczy dokument wydrukowany na podstawie elektronicznej wersji faktury.

Podstawa prawna :

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku, w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr68, poz. 360) oraz art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług dowód zakupu będzie udostępniony do wydruku lub wysłany pocztą w ciągu siedmiu dni od dnia odbioru przesyłki.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119) faktura VAT nie wymaga podpisu oraz stosownie do paragrafu 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów jw., faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej po uprzedniej akceptacji odbiorcy faktury. Kupujący wyraża zgodę podczas składania zamówienia.


§ 11. OCHRONA PRYWATNOŚCI

1) Dokonanie zakupów w Sklepie wymaga podania informacji kontaktowych (telefon do osoby zamawiającej,adres e-mail) oraz informacji niezbędnych  do wystawienia faktury i dostarczenia przesyłki. Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa w związku z rejestracją i korzystaniem ze sklepu internetowego baloon.pl są przetwarzane przez firmę AMJ Alicja Januszkiewicz z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowska 50/2, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP:8942678284, REGON 021757907.

2) Sklep baloon.pl zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

3) Sklep przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym baloon.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

4) Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania lub zażądać  ich usunięcia.

5) Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

§ 12. REKLAMACJE

1.  Podstawą rozpatrzenia reklamacji jakościowych Towarów nabytych jest dowód ich zakupu w sklepie internetowym  www.baloon.pl (paragon, faktura, kopia listu przewozowego, numer Zamówienia).

2.  Reklamację należy zgłosić w miejscu zakupu Towaru, drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres e-mail  sklep@baloon.pl

3. Pracownik Działu Reklamacji niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym i poinformuje o procedurze reklamacyjnej.

4. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Towaru Kupującemu.

6. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu reklamacji jest obowiązany  przesłać reklamowany Towar pod adres wskazany na stronie www.baloon.pl. Przed wysłaniem reklamowanego Towaru należy skontaktować się ze Sprzedawcą.

7. Kupujący może skorzystać z uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez producenta – w takim przypadku Kupujący składa reklamację bezpośrednio u gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sklep internetowy baloon.pl jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację.

8. Szczegółowe warunki gwarancji, jakie dają producenci na swoje wyroby zamieszczone są w warunkach gwarancji.

9. Sprzedawca w terminie 14 dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta.

10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji wymiana zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę sklep internetowy baloon.pl zobowiązuje się do zwrotu środków pieniężnych za uznane w procesie reklamacji opony.


UWAGA!!! OPONY ZE ŚLADAMI NAPRAW TRACĄ GWARANCJĘ!!!


Sklep internetowy baloon.pl nie odpowiada za szkody, niedogodności oraz utracone korzyści, powstałe na skutek nie używania pojazdu w wyniku zasadnej reklamacji.

 

Platforma ODR

Platforma ODR jest serwisem internetowym ułatwiającym rozstrzyganie sporów pomiędzy Konsumentem i przedsiębiorcą. Platforma ODR ma na celu zapewnienie Konsumentowi możliwości dobrowolnego składania wniosków o rozstrzyganie sporów z przedsiębiorcami do podmiotów oferujących niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne i szybkie metody ich alternatywnego rozwiązania. Poniżej zamieszczamy link do Platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


Życzymy udanych zakupów !!!!

 

ecard

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.zamknij